facebook
facebook
FUNDACJA POLSKIEJ LEKKIEJ ATLETYKI
1989
Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki została powołana do życia w lutym 1989 roku, jako jedna z pierwszych, które powstały w okresie gruntownych przeobrażeń politycznych i społecznych jakie dokonywały się w naszym kraju w tym okresie.

Jednak idea powołania Fundacji dojrzewała znacznie wcześniej. Jedną z przyczyn był głęboki kryzys polskiej lekkiej atletyki, wyrażający się brakiem jakichkolwiek sukcesów na Olimpiadzie w Seulu, oraz całkowite odejście od organizacji masowych imprez dla dzieci i młodzieży. Było to szczególnie przykre, bowiem wszyscy pamiętali nie tylko sukcesy Wunderteamu w latach 50-tych i 60-tych, ale i późniejsze medale na olimpiadach w Montreali i Moskwie oraz na Mistrzostwach Świata w Helsinkach.

Kierownictwo ówczesnego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej podjęło jesienią 1988 roku drastyczną decyzję o rozwiązaniu Zarządu PZLA i powołaniu Komisarycznego Zarządu z Janem Mulakiem na czele. Jednocześnie grupa byłych i aktualnych działaczy lekkoatletycznych, podjęła rozmowy dla tworzenia warunków do organizacji różnego rodzaju działań wspierających PZLA poprzez tworzenie nowych form imprez lekkoatletycznych.

W grudniu 1988 roku i styczniu 1989 roku odbyło się kilka spotkań, w których brali udział między innymi: Stanisław Stefan Paszczyk, Jan Mulak, Andrzej Majkowski, Maciej Wawrzykowski, Irena Szewińska i Zbigniew Kęskiewicz. W trakcie tych dyskusji rozpoczęto rozmowy o statucie, regulaminie i zasadach funkcjonowania przyszłej Fundacji. Nie było wzorców i doświadczeń, gdyż w dotychczasowym systemie organizacji sportu wyłącznym sponsorem i organizatorem lekkiej atletyki - zarówno masowej jak i wyczynowej - było państwo.

Wreszcie w drugiej połowie lutego 1989 roku wszystkie niezbędne dokumenty były gotowe i powstały warunki do powołania Fundacji do życia. 21 lutego 1989 roku w warszawskim klubie "Sigma" przy ulicy Mazowieckiej 12, zebrało się 26 osób i wyraziło chęć założenia Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki.

Członkami Założycielami Fundacji byli:

Grzegorz Ciechowski - popularny piosenkarz, lider zespołu "Republika"
Stanisław Dębicki - dyrektor Przedsiębiorstwa "Baltona"
Wojciech Długosz - przedsiębiorca
Tadeusz Drozda - były lekkoatleta, aktor, satyryk
Ryszard Fijałkowski - dyplomata, działacz tenisowy
Andrzej Giergowicz - działacz lekkoatletyczny
Zbigniew Kęskiewicz - były sekretarz generalny PZLA
Władysław Komar - mistrz olimpijski w pchnięciu kulą
Waldemar Krajewski - dziennikarz sportowy
Zdzisław Krzyszkowiak - mistrz olimpijski w biegach długich
Lucjan Łukasik - prawnik, dyplomata
Ryszard Łukasiewicz - dziennikarz
Andrzej Majkowski - były prezes PZLA
Zbigniew Makomaski - najlepszy polski 800-metrowiec lat 50-tych
Marek Manowiecki - dyrektor Orbisu
Stefan Milewski - były prezes PZLA
Jan Mulak - twórca lekkoatletycznego Wunderteamu, prezes Komisarycznego Zarządu PZLA
Piotr Nurowski - dwukrotny prezes PZLA
Janusz Pawluk - sekretarz generalny PKOl
Otto Piesiewicz - działacz lekkoatletyczny
Maciej Petruczenko - dziennikarz "Przeglądu Sportowego"
Witold Rybczyński - działacz PKOl
Irena Szewińska - wielokrotna mistrzyni olimpijska
Leszek Wysłocki - były prezes PZLA
Czesław Ząbecki - były (i przyszły) prezes PZLA


Członkowie założyciele utworzyli Fundusz Założycielski. Po krótkiej dyskusji przyjęto statut Fundacji, a następnie w obecności notariusz Ewy Arendt podpisano akty: notarialny i fundacyjny. Na wniosek Jana Mulaka zebrani jednogłośnie wybrali Prezydium Rady Fundacji w składzie: Andrzej Majkowski - przewodniczący, Zbigniew Kęskiewicz, Witold Rybczyński i Irena Szewińska - wiceprzewodniczący, Lucjan Łukasik - sekretarz. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Wawrzyniec Dominiak, Marek Manowiecki, Leszek Wysłocki oraz Zarząd Fundacji do którego weszli: Adam Kulej - prezes, Maciej Wawrzykowski - wiceprezes i Borys Waszkiewicz - sekretarz. Po powstaniu Fundacji zostały podjęte niezbędne kroki organizacyjne, m.in. założono konto w Powszechnym Banku Kredytowym, co pozwoliło gromadzić pierwsze środki finansowe.

Początki były trudne o czym może świadczyć fakt, że pierwszą prowizoryczną siedzibą Fundacji było prywatne mieszkanie sekretarza Rady. W październiku 1989 roku Fundacja miała już własny lokal w wynajętym mieszkaniu na Grochowie przy placu Szembeka. Pierwszym księgowym Fundacji był Stanisław Żuk, a kierownikiem biura - Krystyna Trojanowska. W dniu 9 listopada 1989 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie Fundacji. Prezesem został Maciej Wawrzykowski, a członkami Zarządu: były rekordzista Europy w biegu na 100 m Marian Woronin i Stanisław Żuk. Pierwszy rok działalności był okresem poszukiwań swojego miejsca, określenia możliwości działania i tworzenia zrębów programu. Zaczęto zbierać, początkowo niewielkie, środki finansowe w ramach akcji "Dopomóż Królowej". Podjęte też zostały działania popularyzatorskie, rozpoczęto sprzedaż i dystrybucję ubiorów sportowych dla młodzieży.

W tym czasie Fundacja ściśle współpracowała z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, odbywały się wspólne zebrania i podejmowano wspólne inicjatywy. Z okazji 70-lecia PZLA, jesienią 1989 roku Fundacja wspólnie z "Przeglądem Sportowym" i Telewizją Polską zorganizowała plebiscyt na siedmiu najlepszych lekkoatletów w historii PZLA ("Siódemka siedemdziesięciolecia").

1990
- W mityngach "GRAND PRIX" PZLA nagrody pieniężne z Fundacji
- Udział w organizacji Memoriału im. J. Kusocińskiego
- Aukcja piłki "Etrusco Unico"
- Akcja - "Dopomóż Królowej" (konkurs wpłat na konto Fundacji)


1991
- Sprzedaż obuwia sportowego firmy ADIDAS


1992
- Otwarcie sklepu ze sprzętem sportowym
- Ufundowanie nagród na XXVII Cross Ostrzeszowski, Memoriał im. St. Walasiewicz i wsparcie Memoriału im. J. Kosucińskiego

1993
- Działalność gospodarcza
- Sponsorowanie Anny Brzezińskiej
- Ufundowanie nagród na Cross Ostrzeszowski

1994
- Sponsorowanie Memoriału Psujka w Oleśnicy
- 12 X - Nasz Pierwszy Bal w Hotelu Warszawa

1995
- Czwartki Lekkoatletyczne
- Stypendia sportowe
- Działalność handlowa
- Sponsorowanie Memoriału Psujka w Oleśnicy
- Sponsorowanie Tyczki na Molo w Sopocie
- Dystrybucja sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych w szkołach podstawowych. Dostarczono sprzęt do 281 UKS-ów


1996
- Dystrybucja sprzętu sportowego do 393 UKS-ów
- Bal "Przyjaciół Królowej" w Grand Hotelu w Warszawie
- Stypendia Sportowe
- Czwartki Lekkoatletyczne

1997
- Dostarczono sprzęt dla 333 UKS-ów
- Czwartki Lekkoatletyczne
- Bal Fundacji w Grand Hotelu
- Stypendia sportowe

1998
- Czwartki Lekkoatletyczne
- Bal Przyjaciół Królowej w Grand Hotelu
- Stypendia sportowe
- Działalność handlowa
- Zorganizowanie pomocy finansowej dla rodzin tragicznie zmarłych członków Rady Fundatorów - Władysława Komara i Tadeusza ŚlusarskiegoOstatnio dodane zdjęcia:

zdjecie zdjecie zdjecie
  medal
forum teraz polskaSponsorzy: Partner medialny: Partnerzy:
                  
SSDiM ul. Hoża 27 lok. 6, 00-521 Warszawa tel. +48 22 740 74 34 © 2020 All rights reserved