Czwartki Lekkoatletyczne

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży“ organizacja pożytku publicznego, od początku swego działania za nadrzędny cel stawia sobie zaktywizowanie najmłodszych Polaków do uprawiania sportu. Dlatego od lat organizuje największą masową imprezę dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pod Hasłem „Czwartki Lekkoatletyczne“.

W uznaniu zasług Stowarzyszenia na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród  najmłodszych Polaków i prezentowanie tych osiągnięć na forum międzynarodowym  w roku 2012 Kapituła Godła „Teraz Polska“ przyznała to najważniejsze odznaczenie Stowarzyszeniu.

W Krynicy podczas XXII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Kapituła przyznała Stowarzyszeniu wyróżnienie dla najlepszej organizacji pozarządowej zajmującej się krzewieniem sportu wśród najmłodszych.

Corocznie zawody „Czwartków Lekkoatletycznych“ kończą się podczas czerwcowych Ogólnopolskich Finałów.

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży, organizacja pożytku publicznego, powstało w 1997 roku, jako kontynuator działalności Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki założonej w 1989 roku.

Stowarzyszenie organizuje masowe zawody sportowe “Czwartki Lekkoatletyczne”, sportowe wakacje dla utalentowanej młodzieży oraz szkolenia dla organizatorów zawodów.

Do tej pory „Czwartki” objęły swoim zasięgiem ponad 120 miast, w zawodach uczestniczyło więcej niż milion dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych.

Zwycięzcy Ogólnopolskich Finałów “Czwartków Lekkoatletycznych” reprezentują Polskę na Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym organizowanym od 2006 roku.

Dzięki działalności Stowarzyszenia dzieci zaczynają swoją przygodę ze sportem. Wiele dziewcząt i chłopców uprawia później nie tylko lekką atletykę ale również inne dyscypliny sportowe w grach zespołowych, sportach walki lub w sportach zimowych.

Za swoją działalność Stowarzyszenie zostało uhonorowane nagrodą “Teraz Polska” a także wyróżnieniem Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy dla najlepszej organizacji pozarządowej, zajmującej się krzewieniem sportu wśród najmłodszych.

Działalność Stowarzyszenia od lat wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki, samorządy lokalne i PKN Orlen.

Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:
Andrzej Majkowski – Prezes
Marian Woronin – Wiceprezes
Andrzej Szeląg – Skarbnik
oraz
Bartłomiej Olesiński i Leonard Praśniewski – Członkowie Zarządu.

Projekt strony

Stowarzyszenie “Sport Dzieci i Młodzieży”
ul. Hoża 27 lok. 6, 00-521 Warszawa
tel./fax 0-22-740-74-34